Badania do licencjatu wykorzystujące analizy statystyczne

Przy pisaniu prac dyplomowych na uczelniach wyższych, bez najmniejszego względu, czy chodzi o krótki licencjat, czy o długą, wyczerpującą dysertację tworzoną przez doktorantów, dużą rolę odgrywają badania i ankiety. Oczywiście samo ich przeprowadzenie nie wystarczy, bo nie wynikają z nich żadne wnioski. Dopiero poprzez specjalistyczne i fachowe analizy statystyczne do pracy licencjackiej, magisterskiej czy doktorskiej można w sposób zrozumiały i logiczny opisać płynące z tych badań wyniki.

Dziedziny nauki wykorzystujące analizę

W przypadku sfery naukowej statystyka odgrywa bardzo wielką rolę i jest wręcz nieocenionym narzędziem podczas pisania prac badawczych i zaliczeniowych. Dobrze przeprowadzone analizy statystyczne pojawiają się między innymi w pracach z dziedzin ekonomii, medycyny, matematyki, fizyki, ale również politologii, socjologii, prawa i wieku kierunków pokrewnych. Analiza wykorzystywana jest w psychologii i pedagogice, na wydziałach typowo technicznych, ale również humanistycznych.

Licencjat bez badań?

Oczywiście powstaje nadal mnóstwo prac licencjackich, w których nie ma potrzeby stosowania analizy statystycznej, bo nie przeprowadza się w nich żadnych badań, lecz pracuje na już gotowych wynikach. Promotorzy jednak coraz częściej zachęcają do tego, aby takie badania tworzyć, a następnie je analizować i wyciągać własne wnioski. Praca licencjacka poparta profesjonalną analizą wyników jest bowiem znacznie cenniejsza i ma większy wpływ na cały dorobek naukowy; często może być też ważnym fundamentem do dalszych badań.