Spedycja krajowa

Co to jest spedycja i czym się zajmuje?

Zapotrzebowanie na usługi obejmujące krajowy i międzynarodowy transport towarów wciąż rośnie. Firmy realizujące zadania z tego zakresu wychodzą więc temu naprzeciw, oferując kompleksowe wsparcie i profesjonalną pomoc w zakresie spedycji. Czym zatem jest spedycja? Spedycja stanowi jeden z elementów branży TSL (transport, spedycja, logistyka). Polega na organizowaniu przewozu ładunków – począwszy od doboru środka transportu, poprzez doradztwo, kończąc na rozładunku towarów. Sprawdź, czy jest to usługa dla Ciebie!

Na czym polega spedycja?

Spedycja to szereg działań mających na celu zorganizowanie przewozu towarów. W związku z tym firmy spedycyjne wykonują wiele zaawansowanych zadań na rzecz zleceniodawcy, obejmujących między innymi:

 

 • doradztwo;
 • wybór odpowiedniego środka transportu i optymalnej trasy przewozu;
 • koordynację całego procesu;
 • kontrolę przewożonego towaru;
 • rozliczenia dokumentów;
 • rozwiązywanie pojawiających się problemów w trakcie realizacji zlecenia;
 • inne dodatkowe czynności, jak na przykład awizacja czy odprawy celne. 

 

Nietrudno zauważyć, że proces spedycyjny jest rozbudowany, dlatego wymaga odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. Za prawidłowy przebieg transportu odpowiedzialny jest spedytor, który organizuje cały przewóz, wystawia niezbędne dokumenty oraz dba o terminowe i bezpieczne dostarczenie przesyłki do klienta docelowego.

Jakie są rodzaje spedycji?

Spedycja jest rozległą dziedziną, dlatego można ją podzielić według wielu kategorii. Główny podział dotyczy zakresu działania. W związku z tym powstaje:

 

 • spedycja krajowa – polega na realizacji zleceń na terenie Polski. W tym przypadku główną rolę odgrywa transport drogowy. Przewozy odbywają się pomiędzy miastami na przykład Poznań – Warszawa.
 • spedycja międzynarodowa – jest to organizacja transportu pomiędzy różnymi krajami, co wymaga szerszej wiedzy i lepszego przygotowania. Przewozy realizowane w taki sposób wymagają zwykle dopełnienia wielu formalności, takich jak na przykład odprawy celne.

Inna popularna klasyfikacja spedycji opiera się o rodzaj środka transportu. W ten sposób wyróżniamy:

 • spedycję morską, która opiera się na organizowaniu transportu drogą morską; w Polsce tego typu spedycję spotykamy w miastach nadbałtyckich (Gdynia, Gdańsk);
 • spedycję lotniczą, czyli organizowanie transportu samolotami towarowymi;
 • spedycję kolejową, czyli transport za pomocą kolei;
 • spedycję drogową, która obejmuje transport autami ciężarowymi oraz busami; obecnie jest to najczęściej spotykany rodzaj spedycji.Spedycja krajowa Silvan

Jaki jest zakres działań firm spedycyjnych?

Oczywiście zakres działań firm spedycyjnych zależy głównie od oczekiwań zleceniodawcy i treści umowy. Warto jednak podkreślić, że profesjonalne przedsiębiorstwa, takie jak Silvan Logistics zajmują się całym procesem wraz z zaopatrzeniem i dystrybucją, a nie wyłącznie transportem. Istotna w tym przypadku jest kompleksowość działań i szybkość. Profesjonalna pomoc okaże się nieoceniona podczas realizacji skomplikowanych transakcji, konieczności przewozu towarów specjalistycznych, a także, gdy ładunek musi dotrzeć w bardzo odległe miejsce (na inny kontynent).