Jakie są cechy dobrego psychologa?

Gdy potrzebujemy porady psychologa, to chętnie dowiemy się jakimi cechami powinien się wyróżniać dobry psycholog. Jest to przede wszystkim empatia. Psycholog musi posiadać umiejętność okazywania empatii. Psycholog, aby zrozumieć wszelkie problemy pacjenta, musi postawić się w jego sytuacji, jak i zaakceptować go takiego, jakim jest. W relacji psycholog i pacjent koniecznie jest zaufanie (wzajemne). Aby terapia w ogóle przyniosła skutek, to terapeuta powinien pacjentowi stworzyć odpowiednie oraz bezpieczne środowisko terapii, w którym to nie ma miejsca na osądzanie oraz ocenianie danych zachowań oraz postaw. Jest za to miejsce na spokojną pracę. Psycholog powinien bardzo chętnie słuchać i nie ujawniać żadnych uprzedzeń oraz myślenia stereotypowego.

Niezmiernie ważną cechą psychologa oraz psychoterapeuty jest opanowanie. Wiadomo, że psycholog musi być cierpliwy. Nie może się wściekać, czy też podnosić głosu. Nie może także być smutny i rozemocjonowany stanem swojego rozmówcy. Takie zachowanie świadczy tylko o braku profesjonalizmu. Takim psychologowi mówimy stanowcze nie.

Nie zapominajmy o wiarygodności. Psycholog wykonując swój zawód, dąży do tego, aby kontakt z nim był dla pacjenta jak najbardziej pomocny. Powinien rozmawiać prostym językiem. Raczej unikać terminologii medycznej. Pacjent powinien się czuć podczas wizyt dobrze i w swobodnie. Nie powinien być skrępowany oraz także nie powinien nie wiedzieć o co specjaliście w swoich przekazach chodzi. psycholog Aleksandra Jaworska