Zakup mieszkania na firmę

Czy można nieruchomość zakupić na „firmę”?

Prowadząc działalność gospodarczą mamy codziennie wiele decyzji do podjęcia. Aby zbilansować przychody i koszty musimy często dokonywać zakupów, aby obniżyć wysokość należnych podatków. Dobrym rozwiązaniem jest zakup mieszkania na firmę. Przedsiębiorca musi inwestować, a zakup nieruchomości jest dobrym i opłacalnym rozwiązaniem.

Korzyści z zakupu mieszkania.

Kupując jakąś nieruchomość na firmę przedsiębiorca może liczyć na amortyzację, czyli zaliczyć wartość mieszkania w koszty prowadzenia działalności, a tym samym obniżyć wysokość podatku dochodowego. Ponieważ jest to duża inwestycja należy uprzednio dokładnie sprawdzić księgi wieczyste i stan prawny danej nieruchomości. Aby ujmować w miesięcznych kosztach amortyzację, należy pomnożyć początkową wartość mieszkania przez roczną stawkę amortyzacji, a następnie podzielić otrzymaną kwotę przez 12 (liczba miesięcy w roku).

Zakup mieszkania na firmę jest opłacalny, a przedsiębiorca odlicza ten fakt korzystając z metody liniowej i odpisach amortyzacyjnych o stałej wartości przez cały czas jej trwania. Stawka jest określana zgodnie z wykazem  w wysokości 1,5 procent rocznie (bardzo długi okres amortyzacji) lub indywidualnie w maksymalnej wysokości 10 procent rocznie. Nieruchomość musi być uprzednio wpisana do rejestru środków trwałych danego przedsiębiorcy.

Korzystnym rozwiązaniem jest wynajem mieszkania kupionego na firmę innemu przedsiębiorcy co pozwala odliczyć VAT i 23 procent stawki podatkowej.  https://www.hestianieruchomosci.pl/