Oprogramowanie do zarządzania przemysłem. Jakie posiada funkcjonalności?

Dzisiejsza produkcja to już nie tylko manualne czynności, które muszą wykonać pracownicy, aby powstał produkt. Obecnie to zazwyczaj znacznie bardziej zautomatyzowany proces, który jednak wymaga nadzoru z pomocą specjalnych programów. Co powinno się w nich znaleźć?

 

Automatyczne aktualizacje stanów magazynowych

Podczas produkcji zużywane są komponenty oraz półprodukty, które wcześniej znajdowały się w magazynie.  Profesjonalny program do zarządzania produkcją powinien uwzględniać te zmiany w czasie rzeczywistym i automatycznie poprawiać w bazie danych informacje na temat zużywania materiałów. Dzięki temu osoba, która zarządza tą częścią produkcji, może monitorować i w porę uzupełnić zapasy niezbędnych materiałów.

 

Gotowe marszruty

Marszruty to pewne ustalone procedury, które zawsze się powtarzają i choć nie muszą stanowić bezpośredniego elementu produkcji, są niezbędne. Będzie to na przykład cięcie materiałów czy mycie. Każda z nich powinna być oznakowana w programie, aby został na nią przewidziany odpowiedni czas, stanowisko pracy i połączenie z kolejnymi krokami.

 

Pełne zlecenie produkcyjne, aż do zapakowania produktu

Każdy etap produkcji zajmuje konkretną chwilę czasu. Dobre zoptymalizowanie wszystkich procesów niezbędnych do ukończenia produkcji pozwala oszacować czasy konkretnych etapów tak, aby w pracy nie występowały przestoje. Pomaga także w ustaleniu szybkości pracy taśmociągów oraz w optymalizowaniu pełnej wydajności pracy. Zlecenie produkcyjne powinno zajmować się produktem kompleksowo, od początku jego tworzenia, aż do momentu etykietowania.

Oczywiście, to tylko przykłady funkcjonalności, jakie powinny znaleźć się w programie do zarządzania produkcją. Jeszcze więcej znajdziesz tutaj: https://www.flashcom.pl/produkcja/.